******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

انبار لباس

انبار لباس

با توجه به اینکه بیش از 440 معلول عقب مانده ذهنی و سالمند  در این آسایشگاه بصورت شبانه روزی نگهداری می شوند و البسه ، پوشاک و رختخواب زیادی احتیاج دارند که مرتب باید شتشو و تعویض آنها صورت بگیرد این فضا برای نگهداری و مدیریت لباس ، پوشاک و رختخواب و غیره در نظر گرفته شده که در کنار خیاط خانه قرار دارد و مکمل یکدیگر میباشند. تلاش میشودبا توجه به استهلاک بسیار زیاد البسه آسایشگاه همیشه در انبار لباس به اندازه کافی پوشاک تمییز و سالم وجود داشته باشد که درتهیه آن مردم نیکوکار هیچوقت ما را تنها نگذاشتند.

خروج از نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

حامیان آسایشگاه