******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

انبار ملزومات

انبار ملزومات آسایشگاه

انبار ملزومات آسایشگاه محل نگهداری و توزیع منظم اقلام مورد نیاز بخش‌های مختلف آسایشگاه می‌باشد. در این انبار اقلام مختلف مصرفی نگهداری می‌گردد. بعضی اقلام خوراکی نیز بصورت جداگانه در همین انبار نگهداری میشود. اما خوراکی‌هایی که نیاز به سردخانه دارند در قسمت سردخانه آسایشگاه نگهداری میشوند. انبار تنها یک مسئول دارد که موظف به ثبت دقیق و حسابرسی اقلام ورودی، خروجی و عبوری انبار می‌باشد. تمام اجناس و اقلام موجود در انبار صرف آسایشگاه و توانخواهان مقیم آن میگردد.

خروج از نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

حامیان آسایشگاه