اوقات شرعی به افق شهر قم

توسط آسایشگاه

اوقات شرعی به افق شهر قم بصورت فایل تصویری مناسب برای کامپیوتر و موبایل تهیه و در وبسایت آسایشگاه خیریه بقیةالله قم جهت استفاده مردم شریف قم قرار گرفته است.

 

 دی ماه 94 اوقات شرعی به افق شهر قم

اوقات شرعی

 

 

تهیه،تنظیم و ویرایش: آسایشگاه خیریه معلولین و سالمندان قم منبع: http://azoon.ir