بازدید و یاری گروه بانوان نیکوکار کهریزک

توسط آسایشگاه

بانوان نیکوکار کهریزک

بازدید و یاری گروه بانوان نیکوکار کهریزک

درمورخ پانزدهم دی ماه 1392 گروه بانوان کهریزک تهران به سرپرستی سرکار خانم قاسمی همچون سنوات قبل به همراه تعدادی از خانم های خیر از آسایشگاه بازدید و با میوه و تنقلات از این عزیزان پذیرائی نمودند

همچنین هدایایی شامل پارچه ، گوسفند ، شله زرد و میوه و…. به ارزش  شصت و سه میلیون  ریال به این آسایشگاه خیریه کمک نمودند که از حضور این بزرگواران در جمع سالمندان و معلولین و پرسنل این مراکز که موجب شادی سالمندان و معلولین و دلگرمی پرسنل گردید تقدیر و تشکر مینماییم