بازدید هیئت بنی الزهراء قم از آسایشگاه

توسط آسایشگاه

بازدید هیئت بنی الزهراء قم از آسایشگاه

هیئت بنی الزهراء قم

در مورخه 19/07/92 جمعی از اعضای محترم هیئت بنی الزهراء قم (تکیه یزدی ها قم)  از آسایشگاه معلولین و سالمندان بقیة الله قم بازدید نموده و با موز و ساندیس و کلوچه از این عزیزان پذیرائی نمودند و در پایان درجمع سالمندان و تعدادی از پرسنل مراسم سخنرانی و مداحی برگزار نمودند که از این کار خیرخواهانه و خداپسندانه اشان تقدیر و تشکر مینماییم .

همه روزه جمع کثیری از هیاتهای مذهبی ، ادارات ، سازمانها ، طلاب ، دانش آموزان ، دانشجویان ، شخصیتها و مسئولین سراسر کشور  از سالمندان و معلولین مقیم  آسایشگاه معلولین و سالمندان بقیة الله قم بازدید و دلجویی می نمایند که موجب شادی و تجدید روحیه این عزیزان و پرسنل زحمتکش آسایشگاه می گردد.

تکیه یزدی ها

تکیه یزدی ها در کوچه فیروزه در پشت بازار قم قرار دارد. تکیه یزدی ها 200 سال قدمت دارد. مردان بزرگی مثل حاج عبداالحسین علی شاهی و آسید محمد شیخ و حاج یدالله علی شاهی و …. کسانی بودند که خدماتی دراین تکیه داشتند.

در تکیه یزدی ها حسین قطبی یکی از اشخاصی بود که  شفارش ساخت کتیبه ها را در اصفهان داده بود که این کتیبه ها قدمت 100 ساله دارند. چنین کتبیه های در هیچ یک از تکیه های قم وجود ندارد.

تکیه یزدی ها به این طریق ساخته شده است که یک نفر یزدی که مقنی بوده در این مکان که قبلا زمین بوده است روضه خوانی وعزاداری می کند. بعدا به وسیله آسید محمد شیخ و علی شاهی و سایرین این کارادامه پیدا می کند و کار را دنبال می کنند.

در سال 1386 قمری سقف این تکیه زده شد و به رسم امانت اسم آن را تکیه یزدی ها می گذارند. این تکیه آب انباری دارد که آن را بازسازی کرده اند و به عنوان سرد خانه در ایام محرم و زمانی که بخواهند غذای تهیه کنند استفاده می شود.

 

هیئت بنی الزهراء قم