******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

بخش تخصصی آسایشگاه خیریه بقیةالله قم

  معرفی بخش تخصصی آسایشگاه خیریه بقیةالله قم

بخش تخصصی
کادر با تجربه بخش تخصصی آسایشگاه خیریه بقیةالله قم نقش بسیار مهمی از کار نگهداری و توانبخشی عزیزان مقیم آسایشگاه را به عهده دارد.

کلیه عزیزان در ابتدای پذیرش مورد بررسی بخش های مددکاری، روانشناسی و درمانی قرارگرفته و پس از اینکه مجوز نگهداری در خوابگاه صادر شد از بخش قرنتینه به خوابگاهی که با توجه به نوع عقب ماندگی ذهنی، وضعیت جسمی و سن برای آنها تعیین شده  منتقل می شوند. این بخشها ارتباط دائمی با عزیزان سالمند و معلول ذهنی ساکن آسایشگاه دارند و از نظر سلامت جسم و روان مورد بررسی و درمان قرار می گیرند.

کلیه عزیزان بطور مرتب توسط پزشکان عمومی و متخصص آسایشگاه ویزیت می شوند و درمان آنها از طریق پرستاران و بهیاران بخش بهداری پیگیری و ثبت می گردد. همچنین کلیه داروهای آنها توسط تکنسین داروخانه بسته بندی و هر روز در سه نوبت از طریق کادر پرستاری بین این عزیزان توزیع میگردد. بیمارانی که نیاز به بررسی بیشتری داشته باشند یا نیاز به بستری داشته باشند به بیمارستان اعزام می شوند.

در بخش تخصصی آموزشی و توانبخشی که مهمترین فعالیت آسایشگاه است کارشناسان روانشناسی، اموزشی و ورزشی فعالیت دارند.

در بخش تخصصی بهداشت محیط کارشناس مربوطه از طریق بازدیدهای دوره ای که انجام میدهد معایب و نواقص بهداشتی کلیه بخش های آسایشگاه را طی گزارشی به مدیریت اعلام میکند

در بخش تخصصی بهداشت حرفه ای که مربوط به سلامت پرسنل می باشد توسط کارشناس مربوطه برای کلیه پرسنل شناسنامه سلامت تشکیل میشود و علاوه بر معاینات بدو استخدام هر 6 ماه یکبار معاینات سلامت برای آنها انجام و پیگیری میگردد.

در بخش تخصصی تغذیه ، برنامه غذایی توسط کارشناس تغذیه تدوین و هر 6 ماه مورد بازبینی قرار میگیرد. بخشهای مختلف آشپزخانه ، انبار مواد غذایی و سردخانه ها توسط کارشناس مربوطه بصورت دوره ای مورد بازدید قرار می گیرد.+

در زیر صورت کلی بخش کارشناسی آسایشگاه خیریه بقیةالله قم آمده است:

مددکار

روانشناس سالمندان

روانشناس معلولین

متخصص اعصاب و روان

متخصص قلب

متخصص داخلی

پزشک عمومی

پرستار

بهیار

کمک بهیار

مربی آموزشی

مربی ورزشی

فیزیوتراپ

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس تغذیه

خروج از نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

حامیان آسایشگاه