بزرگداشت روز سالمند

توسط آسایشگاه

مراسم بزرگداشت روز سالمند

روز گذشته ششم مهر ماه به مناسب روز سالمند مراسم باشکوهی با مشارکت سازمان بهزیستی ، شهرداری ، مرکز بهداشت و سازمان میراث فرهنگی استان قم در منزل تاریخی زند وکیل  برگزار شد که تعدادی از سالمندان آسایشگاه خیریه بقیةالله قم نیز جهت شرکت در این مراسم اعزام شدند که سبب شادی و سرور و تجدید روحیه آنها گردید .
این عزیزان همچنین توفیق پیدا کردند که ناهار را میهمان حرم حضرت معصومه سلام الله علیها باشند و از غذای متبرک آستانه مقدسه کریمه اهل بیت بهرهمند گردند.
بدینوسیله از مسولین استان کمال تشکر و قدردانی را داریم.