بهداشت حرفه ای

توسط آسایشگاه

بهداشت حرفه ای چیست ؟

بهداشت حرفه ای یا سلامت کار ، شاخه ای از علم بهداشت است که شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار را در بر می گیرد . این حرفه جهت سلامتی شاغلین در محیط کار توسط مراقبت های بهداشتی درمانی تاسیس گردیده است . بهداشت حرفه ای که در سالهای اخیر با عنوان مهندسی بهداشت حرفه ای مطرح شد، تلفیقی از علوم مهندسی و پزشکی است . بهداشت حرفه ای را می توان به طور خلاصه علم و هنر تامین سلامت افراد در محیط های شغلی تعریف کرد و یک مهندس بهداشت حرفه ای یا متخصص سلامت شغلی کسی است که وظیفه شناسایی،ارزیابی و حذف یا کنترل عوامل مخاطره آمیز شغلی را به عهده دارد.

 

وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای :

1- نظارت فنی بر کارکنان جهت رعایت اصول بهداشت حرفه ای
2- انجام بازدیدهای دوره ای جهت شناسایی و ارزیابی مخاطرات بهداشتی و ایمنی در محیط کار
3- نظارت بر انجام ضوابط بهداشتی در محیط کار
4- تهیه و تدوین رسانه های آموزشی برای شاغلین اعم از بروشور، پمفلت، پوستر و…
5- برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی بهداشتی و ایمنی برای کارکنان
6- بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث از نظر شدت و تکرار در محیط کار ( در صورت حضور کارشناس ایمنی مسائل بهداشتی و ایمنی با تعامل طرفین انجام می گیرد )
7- بررسی بیماری های شغلی و پیشگیری از آنها با انجام معاینات پیش از استخدام و ادواری برای شاغلین با همکاری مراکز طب کار

 

بهداشت حرفه ای آسایشگاه :

این واحد درتیرماه سال 1391 بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص الزام حضور کارشناس بهداشت حرفه ای در مراکز خدماتی و درمانی ، با همکاری صمیمانه مدیریت آسایشگاه معلولین و سالمندان استان قم ، جناب آقای دکتر فرهاد عبدالله زاده و به سرپرستی خانم ملیحه ترابی ، کارشناس بهداشت حرفه ای تاسیس گردید.

ملیحه ترابی / کارشناس بهداشت حرفه ای آسایشگاه خیریه قم