بچه مجهول الهویه و سر راهی چرا ؟ داستان قدیمی انسان خودخواه

توسط آسایشگاه

بچه های مجهول الهویه عقب مانده ذهنی

بچه های مجهول الهویه

بیشتر افراد مقیم این آسایشگاه را بچه های مجهول الهویه عقب مانده ذهنی تشکیل می دهند که در کودکی یا سن بالاتر توسط خانواده در جامعه رها شده اند . خانواده کیست؟ معلوم نیست، اما پیدا کردن آنها سخت نیست! خانواده این عزیزان همین انسان ناسپاس، خودخواه و متکیر است که هیچوقت نخواسته مسولیت اعمالش را بعهده بگیرد و هیچوقت به همنوعش رحم نمیکند، همین انسانی که همیشه در سدد پاک کردن صورت مساله است نه حل کردن آن.

تصاویر افراد مچهول الهویه ای که در این سایت مشاهده خواهید نمود روی تاسف بار دیگری از زندگی ما انسانهاست، هرچند ممکن است متاثر کننده و درد آور باشد اما توجه و مطالعه در این زمینه شاید درسهای زیادی به ما بدهد و سوالات زیادی برای ما پیش بیاورد که درس خوبی خواهد بود.

این انسان حتی مسئولیت نطفه ای که منعقد کرده را هم نمی پذیرد،  آن بچه را با هر وسیله و دارویی ای که شده سقط میکند و از بین میبرد و اگر موفق نشد این بچه ای که با آن وسایل و داروها داغون شده را و حتی بچه سالم را پس از تولد در کوچه ، خیابان ، وسایل نقلیه ، بیمارستان ، حرم ، مسجد و هر جا که به عقل ناقصش برسد به امان خدا رها میکند و از زیر بار مسئولیت آن  شانه خالی میکند. گویی بزرگترین مقصر این ماجرا فقط این بچه بیمار و علیل است که اتفاقا بیش از هر کس دیگری نیاز به کمک دارد.این بچه ها به یک سنی که میرسند سراغ پدر و مادر خود را میگیرند و اگر عقب مانده ذهنی باشند تا آخر عمر این بهانه را میگیرند چون از نظر مغزی هیچوقت بزرگ نمی شوند.بچه های سر راهی

همه بچه های بی سرپرستی و مجهول الهویه سر از مراکز نگهداری قانونی در نمی آورند و تعداد قابل توجهی تبدیل به کودکان خیابانی ، وسیله ای برای تجارت ، سوء استفاده در باندهای قاجاق مواد مخدر ،باندهای  سرقت ،باندهای تکدی گری و غیره میگردد.

گناهکار این ماحرا کیست؟شاید بگویید منظور از گناه چیست؟ و گناه آن پدر و یا آن مادر و حتی بچه چیست؟ بله آن پدر یا مادر دچار گناه بزرگی شده است. کاری به شرایط نکاه و ازدواج و اینکه بچه ناخواسته بوده یا خیر نداریم.فکر میکنید که بزرگترین گناهکار دراین ماجرا کیست؟با چند سوال مشخص میشود: آن بچه فرزند کیست؟آن بچه که از زمین و آسمان در نیامده محصول یک ازدواج است، آیا مسئول این ازدواج کیست؟ آیا درست است پس از حاملگی اگر بچه نخواستیم  آن را هر طور شده از بین ببریم و یا پس از تولد اگر از بچه خوشمان نیامد  مزاحم است و باید در جایی رهایش کنیم؟ یا خیر، این مشکل  هزار  راه حل دیگر دارد که نخواستیم به آن فکر کنیم؟ شما قضاوت کنید.

در سراسر کشور مراکز نگهداری مثل همین آسایشگاه سالهاست که فعالیت مبکنند و بسیاری ازخانواده ها هستند که واقعا قادر به نگهداری بچه خود نیستند و خودشان انها را آبرومندانه دراین مراکز پذیرش میکنند و از نظر هزینه های نگهداری هم با آنها نهایت همکاری میشود. بصورت منظم به ملاقات آن بچه می آیند و با مرکز نگهداری مربوطه تعامل و ارتباط دارند و شما عکس این عزیزان را در این صفحه نمی بینید.

بنظر شما از دوگروه خانواده فوق کدامیک راه درستی را انتخاب کرده اند؟

جهت مشاهده تصاویر افراد مجهول الهویه این آسایشگاه همینجا کلیک بفرمایید

لینک های زیر را در همین رابطه مشاهده بفرمایید:

گزارس تکان دهنده از بچه فروشی در تهران

صحنه دردناک نوزاد سر راهی در خیابان نادری اهواز

سگ خانگی نوزاد سر راهی را نجات داد

پیدا شدن نوزاد سه روزه در سطل آشغال

زنده ماندن جنین سقط شده

تصاویر بچه فروشی در اروپا و آمریکای  ده چهل

بچه های خاک ، کتابی در همین رابطه