شهادت امام جواد علیه السلام تسلیت باد

توسط آسایشگاه

شهادت امام جواد علیه السلامشهادت امام جواد علیه السلام

سلام بر امام جواد (ع) که «جود» قطره ای بود در پیشانی بلندش

و «علم» غنچه ای بود از گلستانِ وجودش و «حلم» گوهری بود از گنجینه فضایلش

شهادت مظلومانه اش تسلیت باد

 نحوه شهادت امام جواد (ع)

 در شهادت امام جواد (ع) چند قول مشهور است که در همهٔ موارد دست‌ داشتن معتصم و مسموم‌ شدن او وجود دارد. یک قول می‌گوید که توسط همسرش به دستور خلیفه مسوم شده و بنابه قولی دیگر به وسیلهٔ شخصی به نام «اشناس» به دستور معتصم شربت مسومی را به وی می‌نوشانند و وی را در ۲۵ سالگی، مسموم و به قتل می‌رسانند. شهادت او در آخر ذی‌القعده سال ۲۲۰ هجری و در بغداد رخ داده‌است.

 

حکایتی از امام جواد (ع) –شیعه حقیقی و خالص

شيعه ای كه بسيار خوشحال به نظر مى رسيد، به محضر امام جواد (علیه السلام) آمد؛ حضرت به او فرمودند: چرا اين گونه تو را شادمان مى نگرم؟

شیعه عرض كرد: اى پسر رسول خدا! از پدرت شنيدم مى فرمود: سزاوارترين روز براى شادى كردن، آن روزیست كه خداوند به انسان توفيق نيكى كردن و انفاق نمودن به برادران دينى اش را دهد و من امروز به ده نفر از برادران دينى ام كه فقير و عيالمند بودند مقداری پول و خوار و بار دادم؛ از اين رو خوشحال هستم..

امام جواد (علیه السلام) فرمودند: سوگند به جانم، سزاوار است كه تو خوشحال باشى، اگر عمل نيك خود را حبط و پوچ نساخته باشى و يا بعداً حبط و پوچ نكنى!

شیعه عرض كرد: با اينكه من از شيعيان خالص شما هستم، چگونه عمل نيكم را حبط و پوچ مى كنم؟

امام جواد (علیه السلام) فرمودند: با همين سخنى كه گفتى، كارهاى نيك و انفاقهاى خود را حبط و پوچ نمودى(ادعاى شيعه خالص بودن، كار ساده اى نيست)

شیعه دوباره عرض كرد: بیشتر توضيح بدهيد..

امام جواد (علیه السلام) هم فرمودند: اين آيه را بخوان:

یا ايهاالذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى : اى كسانى كه ايمان آورده ايد، بخششهاى خود را با منت و آزار، باطل نسازيد(سوره بقره – آیه 264)

شیعه عرض كرد: من به آن افراديكه صدقه دادم، منت نگذاشتم و آنها را آزار ننمودم..

امام جواد (علیه السلام) فرمودند: خداوند فرموده اند:

لاتبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذى(بخششهاى خود را با منت و آزار، باطل و پوچ نسازيد)

نفرموده تنها منت و آزار بر آنانكه مى بخشيد، بلكه خواه منت و آزار بر آنان باشد يا ديگران..

آيا به نظر تو آزار به بخشش گيرندگان شديدتر است، يا آزار به فرشتگان مراقب اعمال تو و يا آزار به ما؟

شیعه عرض كرد: آزار به فرشتگان و آزار به شما، شديدتر است..

امام جواد (علیه السلام) فرمودند: تو فرشتگان و مرا آزار دادى و بخشش خود را باطل نمودى..

شیعه عرض كرد: چرا باطل كردم؟ و چگونه شما را آزار دادم؟

امام جواد (علیه السلام) فرمودند: اين كه گفتى: چگونه باطل نمودم با اينكه من از شيعيان خالص شما هستم؟ همين ادعاى بزرگ، ما را آزار داد..

سپس فرمودند: واى بر تو! آيا مى دانى شيعه خالص ما كيست؟ شيعه خالص ما حزبيل! مؤمن آل فرعون، و حبيب نجار صاحب يس و سلمان و ابوذر و مقداد و عمارهستند..

تو خود را در صف اين افراد برجسته قرار دادى و با اين ادعا فرشتگان و ما را آزردى..

آن شیعه به گناه و تقصير خود اعتراف كرد و استغفار و توبه نمود و عرض كرد: اگر نگويم شيعه خالص شما هستم پس چه بگويم؟

امام جواد (علیه السلام) فرمودند: بگو من از دوستان شما هستم، دوستان شما را دوست دارم و دشمنان شما را دشمن دارم..

او چنين گفت و از گفته قبلیش استغفار كرد، سپس امام جواد (علیه السلام) فرمودند: اكنون پاداش بخششهاى تو، به تو بازگشت و حبط و بطان آنها برطرف گرديد..

 زندگینامه امام جواد (ع)