حرمت سالمندان و بزرگترها

توسط آسایشگاه

حرمت سالمندان و بزرگترها

حرمت سالمندان

حرمت سالمندان : رعایت ادب و مقتضای حق شناسی نسبت به عمری تلاش صادقانه و ایثارها، گذشتها، دلسوزیها و سوختن و ساختنها که بزرگان از خود نشان داده اند، آن است که در خانواده ها مورد تکریم قرار گیرند، عزیز و محترم باشند، به آنان بی مهری نشود، خاطرشان آزرده نگردد، به توصیه ها و راهنماییهایی که از سر سوز و تجربه می دهند، بی اعتنایی نشود.

حرمت سالمندان و امان روز قیامت

خود «بزرگسالی» و «سن بالا» در فرهنگ دینی ما احترام دارد. این سخن پیامبر خدا(ص) است:

«مَنْ عَرَفَ فَضْلَ کبیرٍ لِسنّهِ فَوَقَّرَهُ، آمَنَهُ اللّه ُ تعالی مِن فَزَعِ یوم القیامة».(3)

هر کس فضیلت و مقام یک «بزرگ» را به خاطر سن و سالش بشناسد و او را مورد احترام قرار دهد، خدای متعال او را از هراس و نگرانی روز قیامت ایمن می دارد.

حرمت سالمندان و محبت اهل بیت

احترام به بزرگترها و ترحم و مهربانی نسبت به کوچکترها، از دستورالعملهای اخلاقی اسلام است و کانون خانواده ها را گرم و مصفا می سازد و این، توصیه امام صادق(ع) است که فرمود:

«لَیسَ مِنّا مَنْ لَمْ یُوَقِّرْ کبیرَنا وَ لَمْ یَرْحَمْ صَغیرنا».(4)

کسی که بزرگ ما را احترام نکند و کوچک ما را مورد شفقت و عطوفت قرار ندهد، از ما نیست.

حرمت سالمندان بخاطر سنشان

این سخن را نیز از علی(ع) به یاد داشته باشیم که فرمود:

«یُکْرَمُ العالِمُ لِعلمه و الکبیرُ لِسِنّهِ».(5)

دانشمند را به خاطر علمش و بزرگسال را به خاطر سن او، باید احترام کرد.

حرمت سالمندان و رشته های عاطفی

اگر جوانان قدر پیران را نشناسند و به جایگاه آنان حرمت ننهند، هم رشته های عاطفی پیوندهای انسانی از هم گسسته می شود، هم از رأفت و عاطفه و تجربه سالخوردگان محروم می شوند، هم نشانه بی توجهی خود به ارزشها را امضا کرده اند.

حضرت علی(ع) در یکی از سخنان خویش، ضمن انتقاد از اوضاع زمانه و ناهنجاریهای رفتاری مردم، از جمله بر این دو مسأله تأکید می فرماید: 1ـ بی احترامی کوچکترها نسبت به بزرگترها 2ـ رسیدگی نکردن توانگران به نیازمندان:

«انّکم فی زمانٍ … لا یُعَظِّمُ صغیرُهم کبیرَهُمْ و لا یَعُولُ غَنیُّهُم فقیرَهم».(6)

شما در زمانه ای به سر می برید که کوچک به بزرگ تعظیم و تکریم نمی کند و ثروتمند، به فقیر رسیدگی نمی کند

حرمت سالمندان ، حقوق سالمندان از دیدگاه امام سجاد(ع)

امام سجاد (ع) درباره حقوق سالمندان می فرماید :
‌حق سالخورده این است که حرمت پیری او را پاس بداری
-اگر سوابق فضیلت در اسلام را دارد ، تجلیلش کنی
-او را مقدم بداری
-در اختلافات خصمانه با او رو در رو نشوی
-در راه رفتن بر او سبقت نگیری و پیشاپیش او راه نروی
-او را نادان نپنداری
-اگر رفتار جاهلانه ای کرد ، تحمل کنی
-به مقتضای سوابق سالمندی ، احترامش کنی که حق سن و سال نیز چون حق اسلام است . ‌

حرمت سالمندان ، پاداش خدمت به سالمندان

فردی که در ایام توان مندیِ خویش به سالمندان احترام می گذارد و به حمایت و خدمت آنان می پردازد، پاداشش در این دنیا این است که در روزگار ضعف و پیری، مورد احترام و حمایت دیگران واقع می شود.
پیامبر اسلام «صلی الله علیه و آله» می فرماید:
«چنانچه جوانی دردوران جوانی خویشْ پیر کهنسالی را اکرام و احترام کند، خداوند برای روزگار پیری او کسی را مأمور می گرداند که به پاداش این عمل نیک، او را اکرام و احترام کند».