- آسایشگاه خیریه انوار آفتاب قم - http://www.asayeshgahqom.com -

خانه تکانی سال نو ، خانه تکانی وجود خودمان

خانه تکانی سال نو ، خانه تکانی وجود خودمان

خانه تکانی

خانه تکانی سال نو همیشه نمایانگر بهار و نو شدن و زدودن غبارها، شادی ، و فرصتی برای زدودن غبار کهنگی از  در و دیوار خانه است که با دید وبازدید و احوال پرسی از فامیل و دوستان و زدودن غبار کینه ها و کدورت ها کامل تر می شود .اگر این نو شدن و خانه تکانی  را در وجود خودمان هم بدرستی انجام دهیم یک تحول جامع و مفید خواهد بود و سبب شادی روح و نفس ما و حرکت راحت تر و سریعتر بسوی کمال میگردد و آنگاه است که شادی واقعی میتواند نمایان گردد.

هر گونه نو شدنی که اتفاق می افتد فرصتی است که خداوند و طبیعت در اختیار ما گذاشته است تا مجددا شروع کنیم ،چه فرصتی که پس از هر نفس میآید ، چه فرصتی که پس از هر صبح شدنی و چه فرصتی که با ن شدن هر سالی . پس باید آن را غنیمت شمرده و از این نعمت الهی تا از دست ما نرفته است بهره کامل ببریم .

خانه تکانی منزل و محل کار بسیار ساده و شدنی است که ابزار زیادی نمی خواهد و با کمک دیگران بسادگی انجام میگیرد . اما خانه تکانی دل و روح ما کار آسانی نیست و یک چشم وافع بین و یک همت والا نیاز دارد تا هم انسان که خودخواهی و تکبر از بزرگترین صفات اوست کوتاه بیاید و حاضر شود معایب و آفات و غبار روح و دل خود را بیابد و آن را بپذیرد و سخت تر آنکه تصمیم بگیرد آنها بزداید و اصلاح کند .

خانه تکانی دل و روح انسان هم وسایل و ابزاری نیاز دارد که بعد از خود شخص که واقعا تصمیم به آن گرفته طلب یاری از خداوند متعال و سپس از دیگران است. دیگرانی که بارها و بارهه آینه تمام نمایی برای ما شدند و به زبان بیزبانی معایب ما را گوشزد کردند و ما نپذیرفتیم حالا میتوانند به ما کمک کنند. باید به حافظه خود مراجعه کنیم و یا از آن عزیزان بخواهیم که ما را در این راه یاری کنند.

چون نهایت کمال ، حضرت حق تعالی میباشد و چون وجود او بینهایت است پس راه کمال برای انسان نیز پایان ناپذیر ، بی انتها و پر خطر است. خطر راه کمال عبارت از صفات و اخلاق رذیله و پستی است که انسان را از این راه منحرف و بسوی صاحب اصلی آن صفات یعنی شیطان لعین می برد و اوست که هدایتش را بعهده میگیرد و با وسوسه هایش انسان را به نابودی می کشاند. از خداوند منان میخواهیم ما را یاری کند که با خانه تکانی و تطهیر وجودمان شیطان درونمان را دور بیاندازیم و بسوی بینهایت خودش سوقمان دهد.

آمین یا ارحم الراحمین

دکتر فرهاد عبداله زاده
مدیر مراکز خیریه بقیة الله قم