******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

خیاط خانه

خیاط خانه

 عزیزان مقیم آسایشگاه در سنین و قد و قواره و شرایط متفاوتی می باشند و همچنین معلولین ذهنی-جسمی متنوعی در آسایشگاه وجود دارند که باید لباسهای بخصوصی داشته باشند تا پوشیدن و خارج کردن آنها آسان باشد یا بعضی معلولین عقب مانده ذهنی عادت دارند لباس را از تن دربیاورند یا آن را پاره کنند و بعضی دیگر نباید لباس جیب دار داشته باشند چون عادت دارند هر چیزی را جمع کرده و در آن نگهداری کنند و همچنین مشکلات دیگری که در ارتباط با لباس عزیزان سالمند و معلولین عقب مانده ذهنی این آسایشگاه می باشد وجود خیاطخانه را در آسایشگاه ضروری نموده است.

خروج از نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

حامیان آسایشگاه