******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

داروخانه

داروخانه آسایشگاه

 با توجه به اینکه بیش از هفتاد درصد این عزیزان باید داروهایی را بطور ثابت و همه روزه دریافت کنند  که برای کنترل تشنج،اختلالات رفتاری،بی قراری،بیش فعالی،افسردگی،فشار خون،اختلالات خواب و غیره می باشند، توزیع بموقع و کامل داروها اهمیت و ویژگی خاصی دارد و تاخیر حتی  چند ساعته داروها میتواند خطرناک باشد.
بدین منظور بخش داروخانه و انبار دارویی آسایشگاه تاسیس شد و سعی میشود همیشه ذخیره دارویی مناسبی داشته باشد،دمای نگهداری دارو ها رعایت شده،داروها با دقت فراوان بسته بندی و بموقع جهت توزیع ارسال گردد.
 بدین منظور برای هر مددجو یک بسته پلاستیکی دارو  در نظر گرفته شده که نام او روی آن درج شده است. پرسنل داروخانه هر روز با توجه به کارتکس دارویی هر بیمارداروهای او را در بسته اختصاصیش فرار داده و در جعبه دارویی خوابگاه مربوطه جای میدهند. پس از انتقال جعبه های دارو به خوابگاهها پرستاران و بهیاران برای توزیع داروها بین عزیزان مقیم آسایشگاه به خوابگاهها مراجعه میکنند  و با توجه به نام درج شده روی بسته ها ،داروها را به بیماران می خورانند. آنها باید مطمئن شوند که بیمار دارویش را خورده است.
همچنین پرستاران درجریان توزیع داروها  مددجویان را  ازنظر میگذرانند و هر کدام که بیمار بنظر بیایند به بهداری منتقل شده تا توسط پزشک ویزیت شود.
هزینه  ماهیانه داروها و تجهیزات پزشکی مصرفی درآسایشگاه …

خروج از نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

حامیان آسایشگاه