دعای پدر و مادر برای فرزندان

توسط آسایشگاه

دعای پدر و مادر در حقّ فرزندان

دعای پدر و مادر برای فرزندان دعای پدر و مادر در حق فرزندان از امام سجاددعای پدر و مادر برای فرزندان از حضرت امام سجّاد علیه السلام در دعای25 صحیفه سجادیه است، که آن بزرگوار ضمن تأکید بر این وظیفه ی پدر و مادر (دعا کردن برای فرزندان که بسیار مهم و در معرض اجابت هم می باشد) به این طریق به وظایفی هم که پدر و مادر باید در تربیت فرزند و ادای حقوق ایشان رعایت کنند، اشاره فرموده اند.

اللّهمّ وَ مُنَّ عَلَیَّ بِبَقآء وُلدی وَ بِاِصلاحِهِم لی وَ بِاِمتاعی بِهِم.

پروردگارا! بر من منّت گذار به این نعمت که فرزندانم را باقی بداری و آن ها را برای من صالح گردانی و مرا به وجود آن ها بهره مند و کامروا سازی.

اِلهی اُمدُد لی فی اَعمارِهِم وَ زِدلی فی آجالِهِم وَ رَبِّ لی صَغیرَهُم وَ قَوِّ لی ضَعیفَهُم وَ اَصِحَّ لی اَبدانَهُم وَ اَدیانَهُم وَ اَخلاقَهُم وَ عافِهِم فی اَنفُسَهُم وَ فی جَوارِحِهِم وَ فی کُلِّ ما عُنیتُ بِهِ مِن اَمرِهِم وَ اَدرِرلی وَ عَلی یدی اَرزاقَهُم وَ اجعَلهُم اَبراراً اَتقیآءَ بُصَرآءَ سامِعینَ مُطیعینَ لَکَ وَ لاُِولِیائکَ مُحِبّینَ مُناصِحینَ وَ لِجَمیعِ اَعدائِکَ مُعانِدینَ وَ مُبغِضینَ آمین.

خداوندا! برای من عمر آن ها را طولانی گردان و بر ایّام حیاتشان بیفزا و خردسالشان را بر من پرورش ده و ضعیفشان را قوی و نیرومند ساز و بدن هایشان را برای من سالم بدار و دینشان را قوی و اخلاقشان را نیکو گردان و هم به نفوس و اعضا و جوارح آن ها عافیت و رستگاری عطا فرما و در هرچه از امورشان نزد تو مهم است،

آسایش و بهبودی بخش و برای من و به دست من روزیشان را وسیع گردان و فرزندان مرا از نیکوکاران و نیکان و متّقیان عالم قرار ده و آنان را شنوای سخن حق و مطیع فرمان خود و اولیای خود بگردان و همه را دوستدار و خیرخواه و معاند و دشمن با دشمنان خویش بدار. آمین!

اَللّهُمَّ اشدُد بِهِم عَضدی وَ اَقِم بِهِم اَوَدی وَ کَثِّر بِهِم عَدَدی وَ زَیِّن بِهِم مَحضَری وَ اَحیِ بِهِم ذِکری وَ اکفِنی بِهِم فی غَیبَتی وَ اَعِنّی بِهِم عَلی حاجَتی وَ اجعَلهُم لی مُحِبّینَ وَ عَلَیَّ حَدِبینَ مُقبِلینَ مُستَقیمینَ لی مُطیعینَ غَیرَ عاصینَ وَ لا عاقّینَ

وَ لا مُخالِفینَ وَ لا خاطِئینَ وَ اَعِنّی عَلی تَربِیَتِهِم وَ تَأدِیبِهِم وَ بِرِّهِم وَ هَب لی مِن لَدُنکَ مَعَهُم اَولاداً ذُکوراً وَ اجعَل ذلِکَ خَیراً لی

و اجعَلهُم لی عَوناً عَلی ما سَألتُکَ وَ اَعِذنی وَ ذُرِّیَّتی مَنَ الشَّیطانِ الرَّجیم فَإنَّکَ خَلقتَنا وَ اَمَرتَنا وَ نَهَیتَنا وَ رَغَّبتَنا فی ثَوابِ ما اَمَرتَنا وَ رَهَّبتَنا عِقابَهُ وَ جَعَلتَ لَنا عَدُوّاً کیدُنا سَلَّطتَهُ مِنّا عَلی ما لَم تُسَلِّطنا عَلَیهِ مِنهُ اَسکَنتَهُ صُدُورَنا وَ اَجرَیتَهُ مَجارِیَ دِمآئِنا لایَغفُلُ اِن غَفَلنا

وَ لایَنسی اِن نَسینا یُؤمِنُنا عِقابَکَ وَ یُخَوِّفُنا بِغَیرِکَ اِن هَمَمنا بِفاحِشَهٍ شَجَّعنا عَلَیها وَ اِن هَمَمنا بِعَمَلٍ صالحٍ ثَبَّطَنا عَنهُ یَتَعَرَّضُ لَنا بِالشَّهَواتِ وَ یَنصِبُ لَنا بِالشُّبُهاتِ اِن وَعَدَنا کَذَبَنا وَ اِن مَنّاناً اَخلَفَنا وَ اِلاّ تَصرِف عَنّا کَیدَهُ یُضِلَّنا وَ اِلاّ تَقِنا خَبالَهُ یَستَزِلَّنا.

پروردگارا! فرزندانم را مایه ی قدرت و قوّت بازوی من گردان تا به آنان نواقص و خرابی های امورم را اصلاح فرمایی و عدد مرا به واسطه ی کثرت آن ها بسیار گردان و محضر و محفلم را به وجودشان زیب و زینت بخش و نام نیکم را به آن ها زنده دار و در غیبت من امورم را به واسطه  آن ها کفایت فرما و مرا بر انجام حوایج زندگانیم به وجود آن ها یاری کن و آن ها را محب و دوستدار من قرار ده

و بر من عطوف و مهربان ساز و رویشان بسوی من و به راه مستقیم من بدار و همه را مطیع فرمان من و تارک عصیان من بگردان و عاقّ من و مخالف با امر من و خطاکار در حقّ من مگردان و ای خدا مرا بر تربیت و ادب آن ها نیکویی و احسان در حقّشان یاری فرما و علاوه بر این فرزندان،

به من فرزندان ذکور دیگر هم از جانب خود عطا فرما و هم آن ها را خیر من قرار ده و معین و یاور من بر آن چه از حضرتت درخواست کرده ام،

بگردان و مرا ای خدا و ذرّیه و فرزندانم همه را از شیطان مردود در پناه خود گیر که ای پروردگار محقّقاً ما را آفریده ای و ما را امر کردی و نهی فرمودی و ما را برای اطاعت ترسانیدی و تو دشمنی بر ما مسلّط گردانیدی که با ما مکر و حیله می کند و آن دشمن را بر ما چیره کردی

و تسلّط دادی به آن چه ما را بر او مسلّط نساختی او را در قلب ما منزل دادی و مانند خون در عروق و جوارح ما جاری ساختی و اگر ما از او غفلت کنیم،

هیچ آن دشمن از ما غافل نخواهد شد و اگر ما از او فراموش کنیم،

او یک لحظه از ما فراموش نخواهد کرد آن دشمن ما را از عقاب نافرمانی تو ایمن می کند و از غیر تو می ترساند.

اگر ما به کار زشتی توجّه و اهتمام کنیم،

سخت ما را تشجیع کند و بی باک سازد و اگر به کار صالح و شایسته ای همّت گماریم،

ما را به کندی و تعویق وامی دارد و باز آن دشمن شهوت های نفس را در نظر ما جلوه گر می سازد و امور باطل شبیه به حق را بر ما نصب می کند.

اگر به ما وعده ای دهد وعده اش همه کذب و دروغ است و اگر ما را به نوید و امیدی وعده دهد، تخلّف کند. ای خدا اگر این دشمن بزرگ را تو مکر و فریبش را از ما دفع نکنی،

سخت ما را گمراه گرداند و اگر از دام های او ما را محفوظ نگردانی، ما را سخت بلغزاند.

اَللّهُمَّ فَاقهَر سُلطانَهُ عَنّا بِسُلطانِکَ حَتّی تَحبِسَهُ عَنّا بِکَثرَهِ الدُّعاءِ لَکَ فَنُصبِحَ مِن کَیدِه فُی المَعصومینَ بِکَ.

پروردگارا! تو او را بر ما مقهور و مغلوب سلطنت و قدرت خود گردان. تا آن که به واسطه ی کثرت دعاهای ما به درگاه حضرتت شیطان را از آزار ما به حبس و زندان درافکنی که از کید و مکرش در صف معصومان درآییم.

اَللّهُمَّ اَعطِنی کُلَّ سُؤلی وَ اقضِ لی حَوائِجی وَ لا تَمنَعنی الاِجابَهَ وَ قَد ضَمِنتَها لی

وَ لا تَحجُب دُعائی عَنکَ وَ قَد اَمَرتَنی بِه وَ امنُن عَلَیَّ بِکُلِّ ما یُصلِحُنی فی دُنیایَ وَ آخِرَتی ما ذَکَرتُ مِنهُ

وَ ما نَسیتُ اَو اَظهَرتُ اَو اَخفَیتُ اَو اَعلَنتُ اَو اَسرَرتُ وَ اجعَلنی فی جَمیعِ ذلِکَ مِنَ المُصلِحینَ بِسُؤالی اِیّاکَ المُنجِحینَ بِالطَّلَبِ اِلَیکَ غَیرَ المَمنوعینَ بِالتَّوَکُّلِ عَلَیکَ المُعَوَّدینَ بِالتَّعَوُّذِ بَکَ الرّابِحینَ فِی التِّجارَهِ عَلَیکَ المُجارین بِعِزِّکَ المُوسَعِ عَلَیهِمُ الرِّزقُ الحَلالِ مِن فَضلِکَ الواسِع بِجودِکَ

وَ کَرَمِکَ المُعَزّینَ مِنَ الذُّلِّ بِکَ وَ المُجارینَ مِنَ الظُّلمِ بِعَدلِکَ

وَ المُعافینَ مِنَ البَلاءِ بِرَحمَتِکَ وَ المُغنَینِ مِنَ الفَقرِ بِغِناکَ وَ المَعصومینَ مِنَ الذُّنوبِ وَ الزَّلَلِ وَ الخَطَاءِ بِتَقواکَ وَ المُوَفَّقینَ لِلخَیرِ وَ الرُّشدِ

وَ الصَّوابِ بِطاعَتِکَ وَ المُحالِ بَینَهُم وَ بَینَ الذُّنوبِ بِقُدرَتِکَ التّارِکینَ لِکُلِّ مَعصِیَتِکَ السّاکِنینَ فی جَوارِک.

پروردگارا! هرچه از حضرتت درخواست کردم،

همه را عطا فرما و حوائجم را برآور و از اجابت دعاها محرومم مگردان که تو خود اجابت دعا را ضمانت فرموده ای

.و دعای مرا از درگاه رحمتت رد مگردان که تو خود مرا امر به دعا فرموده ای.

بر من منّت گذار و هرچه امور دنیا و آخرتم را اصلاح می کند به من عطا فرما آن چه را ذکر کردم یا فراموش کردم یا به درگاه حضرتت اظهار داشتم یا در دل پنهان داشتم چه آشکار و چه نهان گردانیدم همه را به کرمت مرحمت فرما

و ای خدا در تمام این دعا و درخواست هایم که مسئلت از درگاه حضرتت می کنم مرا از اصلاح کاران و رستگاران و فیروزمندان عالم قرار ده آنان که از درخواستشان به درگاه حضرتت نجاح یافتند و کامروا شدند و به توکّل و اعتمادی که بر تو داشتند،

ممنوع و محروم از لطف و رحمتت نگردیدند.

آنان که چون به تو پناهنده شدند، در پناهت محفوظ گردیدند و در تجارتی که با تو کردند، سود و بهره ی کامل یافتند.

آنان که در جوار عزّتت آرمیدند.

آنان که به فضل و جود و کرم و رحمت واسعه ات روزی وسیع حلال نصیب یافتند آنان که از ذلّت و خواری بندگی حضرتت به عزّت و سلطنت ابد رسیدند و از ظلم در جوار عدل تو پناه بردند.

آنان که از هر رنج و بلا به رحمتت عافیت و رستگاری یافتند.

آنان که از فقر خود به غنای ذاتی تو از همه بی نیاز شدند.

آنان که از هر گناه و لغزش و خطا کاری به واسطه ی خدا ترسی معصوم و محفوظ گردیدند.

آنان که بر هر کار خیر و صواب و طریق رشد و هدایت به واسطه ی طاعتت موفّق شدند و به قدرت کامله ات میان آن ها و گناهان جدایی انداختی و هر گناه را ترک کردند و در جوار عنایتت آرمیدند.

اَللّهُمَّ اَعطِنا جَمیعَ ذلِکَ بِتَوفیقِکَ وَ رَحمَتِکَ وَ اَعِذنا مِن عَذابِ السَّعیرِ وَ اَعطِ جَمیعَ المُسلِمینَ وَ المُسلِماتِ وَ المُؤمِنینَ و المُؤمِناتِ مِثلَ الَّذی سَألتُکَ لِنَفسی وَ لِوَلَدی فی عاجِلِ الدُّنیا وَ اَجَلِ الآخِرَه اِنَّکَ قَریبٌ مُجیبٌ سَمیعٌ عَلیمٌ عَفُوٌّ غَفُورٌ رَؤفٌ رَحیمٌ وَ اتِنا فِی الدُّنیا حَسنَهً وَ فِی الآخِرهِ حَسَنَهً وَ قِنا عَذابَ النّارِ.

پروردگارا! جمیع آن چه را در این دعا درخواست کردم، همه را عطا فرما و ما را از عذاب آتش فروزان دوزخ در پناه کرمت بدار و نیز ای خدا آن چه من از درگاه کرمت بر خود و فرزندانم به دعا خواستم،

مانند آن را هم به تمام مرد و زن مسلمان و مرد و زن اهل ایمان در حیات عاجل دو روزه ی دنیا و زندگانی آتیه ی ابدی آخرت،

به همه عطا فرما! تو البتّه به ما نزدیکی و دعای ما را می شنوی و اجابت می فرمایی و به همه ی امور عالم دانایی و بر گنه کاران با عفو بخشش و آمرزش و با همه ی بندگان عطوف و رئوف و مهربانی و ما را در دنیا و آخرت به هر نعمت بهره مند گردان و از شکنجه ی آتش دوزخ نگاه دار.

آمین یا ربّ العالمین

(دعای25 صحیفه ی سجّادیه)

برگرفته از کتاب روشهای صحیح تربیت – حجه الاسلام و المسلمین حاتم پوری کرمانی

hatampouri.ir