رمضان آسایشگاه

توسط آسایشگاه

رمضان ماه میهمانی خدا، نیکوکاران و آسایشگاه

رمضان است و دیرگاهی  است که در کنار هم ، و انگار از  هم  دوریم . نبضمان  برای   زیستن می زند  نه برای بودن ،که این بودن است که انسانیت را معنا می بخشد .

اما در این عصر آهنی، هستند هنوز کسانی که دلی دارند برای تپیدن آن هم از جنس بلور،صاف و ساده که رمضان را بهانه میکنند و بودن را نه تنها برای خود،که برای محرومین ، معلولین و سالمندان و مردمانی  از جنس خود  می خواهند .این است رمز انسان بودن .

رمضان
رمضان آسایشگاه خیریه معلولین و سالمندان بقیةالله قم هر سال بهانه ایست برای شما نیکوکاران که نیات خیرتان را عملی کنید و در جشن میهمانی خدا رنگ و بویی بگیرید

پس  بر خود لازم می دانیم به مصداق حدیث شریف «من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق »      از 1210 نیکوکار عزیزی که امسال (93) در رمضان ماه میهمانی خدا با کمکهای نقدی و غیر نقدی خود با دستانی از جنس نور یاری رسان این عزیزان  بوده اند  تقدیر  و تشکر نمائیم.

عده ای از عزیزان معلول عقب مانده ذهنی آسایشگاه نیز که هیچ تکلیفی ندارند همه ساله در ماه مبارک رمضان اسرار دارند که روزه بگیرند و به هیچ وجه از تصمیم خود برنمی گردند. به همین خاطر آشپزخانه آسایشگاه درافطار و سحر رمضان برای آنها هم غذا تهیه میکند. با توجه به مشکلات دستگاههای داخلی که بعضی از این عزیزان دارند سعی میشود که آنها را از روزه داری منصرف کرد. همچنین به آنهایی  هم که روزه میگیرند رسیدگی بیشتری ازنظر جبران مایعات می شود.