طب سالمندان

توسط آسایشگاه

طب سالمندان ، نياز امروز سلامت سالمندان


با توجه به رشد روز افزون جمعيت سالمندان در دنيا و ضرورت پرداختن به سلامت اين نسل كه بيش از سايرين در مواجهه با انواع بيماري ها قرار دارند ،نياز به افزايش تعداد متخصصين رشته طب سالمندان و پرداخت كمي و كيفي به آن احساس مي شود .
سالخوردگي تغييرات بيولوژيكي است كه در طول زمان ظاهر مي شود و اين به معناي كاهش قابليت انطباق فرد با محيط و ناتواني است . البته اين فرايند طبيعي است و براي هر فردي بوجود مي آيد . در حال حاضر نزديك به 9درصد جامعه كشور سالمند هستند و بالاي 65سال سن دارند.
يكي از راهكارهاي افزايش سلامت سالمندان ، افزايش سطح فعاليت اجتماعي آنهاست . داشتن همسر ، ديدار ماهانه با حداقل 3 نفر از اقوام ، تماس هاي سالانه با حدافل 10 نفر از اقوام و دوستان و حضور در مراسم اجتماعي گوناگون و عضويت درگروهها از جمله راهكرهي ارتقاي سلامت آن هاست .
مصرف غذاهاي حاوي سبزيجات و حبوبات و همچنين ميوه جات ( البته در كساني كه مشكل گوارشي براي هضم و جذب آنها ندارند) از جمله ديگر راهكارهاي به تاخير انداختن فرايند سالخوردگي است.
مسائل پزشكي و بهداشتي آنان از جمله مسائلي است كه نياز به توجه تخصصي دارد. در اين زمينه بهتر است از راههاي آزموده شده توسط كشورهايي كه سالهاست با مساله سالمندي درگيرند ( نظير ژاپن و …) استفاده شود.
پيشرفت علم پزشكي و افزايش متوسط عمر انسان باعث شده است سالمندان به زودي اكثريت جمعيت را بخصوص در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي تشكيل خواهند داد.