******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

لحظه های پرسنل

لحظه های پرسنل

در این بخش سعی میشود تصاویری از پرسنل زحمتکش و خدمتگزار به معلولین و سالمندان مقیم این آسایشگاه خیریه قرار داده شود پرسنلی که مستقیما از این عزیزان نگهداری میکنند و “مراقب” نامیده میشوند در هر شیفت کاری 24 ساعته شبیه یک خانواده ، به کلیه امور بهداشتی ، درمانی  تغذیه ، پوشاک ، آموزش ، مراقبت و رفع سایر نیازهای عزیزان معلول و سالمند بستری در این مرکز رسیدگی میکنند و در پایان 24 ساعت آنها را تحویل همکاران شیفت بعد داده و 48 برای ساعت جهت استراحت و تجدید روحیه به منزل می روند.

خداوندا ، این خدمت را از همه کسانی که در این گونه مراکر تلاش میکنند و همچنین از خیرین ارجمند که پشتوانه آنها هستند بپذیر و ما را در ادامه این راه یاری بفرماید ، به امید روزی که هیچ فردی معلول بدنیا نیاید و هیچ سالمندی از آغوش گرم خانواده محروم نگردد.

لحظه های پرسنل

پرداخت آنلاین هدایا و نذورات

خروج از نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

حامیان آسایشگاه