******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

مراسم

برگزاری مراسم و مناسبتها

پیگیری و ذوق بعضی عزیزان معلول و سالمند مقیم آسایشگاه و هیجانی که برای آن دارند ما را بر آن میکند که از قبل تدارکات لازم را برای این امر تهیه کنیم. چه ایام جشن و سرور باشد چه ایام عزاداری چه جشنهای سنتی چه هیئتها و گروه هایی که به مناسبتهای مختلف به آسایشگاه می آیند و سنگ تمام می گذارند و چه ماه مبارک رمضان. شما نیز میتوانید در مناسبت‌های مختلف بانی خیر باشید. 

 

خروج از نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

حامیان آسایشگاه