******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

پذیرش سالمندان

نحوه پذیرش سالمندان در آسایشگاه خیریه انوار آفتاب قم

در مرکز سالمندان افراد مرد بالای 60سال که جنبه نگهداری داشته باشند پذیرش و نگهداری میشوند خانواده محترم سالمند به بهزیستی شهرستان قم مراجعه و پس از تشکیل پرونده به این مرکز معرفی میشوند

مدارک لازم جهت بستری  توانخواه سالمند

1- به همراه داشتن اصل پرونده و معرفی نامه بهزیستی قم

2- اصل شناسنامه و کارت ملی سالمند

3- دفترچه بیمه خدمات درمانی سالمند

4-سه قطعه عکس جدید سالمند

5-سوابق پزشکی سالمند ( سوابق بستری، آزمایشات، عکس، اکو، نوار قلب)

6-داروهای مصرفی سالمند و نسخه پزشکی

7-پرداخت شهریه ماهیانه

8-حضور قیم قانونی سالمند و یا فرد دارای وکالت نامه محضری از خانواده محترم سالمند.

پس از ارائه مدارک فوق به واحد مددکاری و تکمیل پرونده  ، خانواده جهت بستری سالمند خود به واحد بهداری و روانشناسی معرفی می گردد.

نحوه پذیرش معلولین ذهنی در آسایشگاه خیریه انوار آفتاب قم

پذیرش سالمندان

خروج از نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

حامیان آسایشگاه