******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

پذیرش سالمندان

نحوه پذیرش سالمندان در آسایشگاه خیریه بقیةالله قم

درمرکز سالمندان افراد مرد بالای 60سال که جنبه نگهداری داشته باشند پذیرش ونگهداری میشوند خانواده محترم سالمند به بهزیستی شهرستان قم مراجعه وپس از تشکیل پرونده به این مرکز معرفی میشوند

 

مدارک لازم جهت بستری  توانخواه سالمند

1- به همراه داشتن اصل پرونده ومعرفی نامه بهزیستی قم

2- اصل شناسنامه و کارت ملی سالمند

3- دفترچه بیمه خدمات درمانی سالمند

4-سه قطعه عکس جدید سالمند

5-سوابق پزشکی سالمند ( سوابق بستری،آزمایشات،عکس،اکو،نوار قلب)

6-داروهای مصرفی سالمند و نسخه پزشکی

7-پرداخت شهریه ماهیانه

8-حضور قیم قانونی سالمند و یا فرد دارای وکالت نامه محضری از خانواده محترم سالمند.

پس از ارائه مدارک فوق به واحد مددکاری و تکمیل پرونده  ، خانواده جهت بستری سالمند خود به واحد بهداری و روانشناسی معرفی می گردد.

نحوه پذیرش معلولین ذهنی در آسایشگاه خیریه بقیةالله قم

پذیرش سالمندان

خروج از نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

حامیان آسایشگاه