******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

پذیرش سالمندان

نحوه پذیرش سالمندان در آسایشگاه خیریه بقیهالله قم

درمرکز سالمندان افراد مرد و زن بالای ۶۰سال که جنبه نگهداری داشته باشند پذیرش ونگهداری میشوند خانواده محترم سالمند به بهزیستی شهرستان قم مراجعه وپس از تشکیل پرونده به این مرکز معرفی میشوند

 

مدارک لازم جهت بستری  توانخواه سالمند

۱- به همراه داشتن اصل پرونده ومعرفی نامه بهزیستی قم

۲- اصل شناسنامه و کارت ملی سالمند

۳- دفترچه بیمه خدمات درمانی سالمند

۴-سه قطعه عکس جدید سالمند

۵-سوابق پزشکی سالمند ( سوابق بستری،آزمایشات،عکس،اکو،نوار قلب)

۶-داروهای مصرفی سالمند و نسخه پزشکی

۷-پرداخت شهریه ماهیانه

۸-حضور قیم قانونی سالمند و یا فرد دارای وکالت نامه محضری از خانواده محترم سالمند.

پس از ارائه مدارک فوق به واحد مددکاری و تکمیل پرونده  ، خانواده جهت بستری سالمند خود به واحد بهداری و روانشناسی معرفی می گردد.

نحوه پذیرش معلولین ذهنی در آسایشگاه خیریه بقیهالله قم

پذیرش سالمندان

خروج از نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

حامیان آسایشگاه