******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

پذیرش معلولین ذهنی

 نحوه پذیرش معلولین ذهنی در آسایشگاه خیریه انوار آفتاب

در مرکز معلولین توانخواهان ذهنی مرد  14 تا 40 سال که جنبه نگهداری دارند نگهداری میشوند

خانواده محترم معلولین به بهزیستی شهرستان قم مراجعه وپس از تشکیل پرونده به این مرکز معرفی میشوند

مدارک لازم جهت پذیرش معلولین ذهنی

1-به همراه داشتن اصل پرونده ومعرفی نامه بهزیستی قم

2- شناسنامه وکارت ملی

3- دفترچه بیمه

4-سه قطعه عکس

5-سوابق پزشکی

6- دارو مصرفی ونسخه پزشک

7-شهریه ماهیانه

8-حضور قیم قانونی ویا فرد دارای وکالت نامه محضری

خانواده محترم توانخواه پس از ارائه مدارک فوق به واحد مددکاری و تکمیل پرونده ،به واحد بهداری وروانشناسی معرفی ودر مرکز بستری میگردد

نحوه پذیرش سالمندان در آسایشگاه خیریه انوار آفتاب قم

پذیرش معلولین ذهنی

خروج از نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

حامیان آسایشگاه