پیدا شدن خانواده سالار

توسط آسایشگاه

پیدا شدن خانواده سالار

سالار، از توانخواهان قدیمی و خوش روی آسایشگاه خیریه قم و متولد سال 51 است. وی در سال 75 به علت مجهول الهویه بودن از طرف دادسرای قم و اداره پذیرش بهزیستی به این مرکز معرفی شد و از آن زمان تا آبان ماه سال 97 در این مرکز خیریه بستری گردید. در طول این مدت از طرف این موسسه خیریه برای سالار جهت تهیه شناسنامه اقدامات لازم به عمل آمد. در دوره های توانبخشی و تا حدودی سواد آموزی شرکت داده شد. و در حد استطاعت این موسسه خیریه و یاری خیرین ارجمند از زندگی مطلوبی برخوردار بود بجز دوری از خانواده که با وجود پیگیری های انجام شده توسط مددکار محترم مرکز خانواده ایشان پیدا نشد. در سوم آبان ماه 97 خانواده ای از دزفول به دنبال سالمند گمشده‌شان بودند که باتوجه به اینکه سالار نیز دزفولی بود به مددکاری ارجاع داده شد و در خصوص خانواده و محل سکونتش صحبت شد و در نهایت عکس وفیلم تهیه شد و در تاریخ پنجم آبان ماه 97 با مرکز تماس گرفته و اظهار شد خانواده اش شناسائی شده اند ولی اظهار میدارند درسال 71فوت نموده و در قبرستان دزفول دفن گردیده که پس از پیگریهای انجام شده مشخص شد فرد دفن شده را ندیدند و فرد دیگری در این محل به خاک سپرده شده است. شناسنامه سالار در سال 86 باتوجه به اینکه فرزند شهید بوده با کمک بنیاد شهید دزفول ابطال گردیده است. درتاریخ هفتم آبان ماه 97 مراجعه وپس از شناسائی و ارائه مدارک و مکاتبه با دادیار محترم دایره سرپرستی دادسرا ی قم در نهایت در تاریخ 97/08/18 با مجوز دادیار محترم سرپرستی نامبرده به خانواده اش تحویل گردید.