******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

آرشیو دسته ها گروه های تخصصی

02 خرداد

اهداف بهداشت حرفه ای

توسط آسایشگاه

  اقتصاد هر جامعه وابسته به نیروی کار آنست ، لذا  جامعه ای سالم است که نیروی کار شاداب و سالم داشته باشد. در نتیجه علاوه بر رفاه اجتماعی و اقتصادی فرد، باید به سلامت شغلی او نیز بها داد . این مهم به همکاری تمامی ارگانهای ذینفع نیاز دارد. بنابراین ارگان نظارتی مربوطه که

ادامه
02 خرداد

اصول بهداشت حرفه ای

توسط آسایشگاه

1- شناسایی 2- اندازه گیری 3- ارزشیابی ( تفسیر نتایج و تعیین خطر ) 4- اقدامات کنترلی شناسایی : برای شناسایی عوامل زیان آور و خطرات شغلی نیاز به بازدید اولیه از محیط و ایستگاه های کاری ، تشخیص فرایند، تعیین منابع خطر،تخمین شدت خطر و شناسایی افراد در معرض می باشد . بدین صورت

ادامه
26 اردیبهشت

بهداشت حرفه ای

توسط آسایشگاه

بهداشت حرفه ای چیست ؟ بهداشت حرفه ای یا سلامت کار ، شاخه ای از علم بهداشت است که شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار را در بر می گیرد . این حرفه جهت سلامتی شاغلین در محیط کار توسط مراقبت های بهداشتی درمانی تاسیس گردیده است . بهداشت حرفه ای

ادامه

حامیان آسایشگاه