******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

گندزدایی

سالن گندزدایی

بخشی از عزیزان سالمند و معلول مقیم آسایشگاه بصورت مطلق یا نسبی کنترل ادار و مدفوع ندارند. افرادی که مطلقا توانایی کنترل ندارند پوشک می شوند که بعضی از آنها پوشک را تحمل نمی کنند و آن را نمی پذیرند و یا اختلالات رفتاری دارند و آن را تکه تکه میکنند.

در این بخش کلیه البسه و رختخواب و فرش و موکتی که آلوده شده باشد شتشو و ضد عفونی شده و سپس جهت شتشوی نهایی تحویل رختشویخانه می گردد.

تمام سطوح بخش گندزدایی بطور منظم با مواد ضد عفونی کننده و پاک کننده شتشو و تمییز می گردد و تهویه هوا با چند فن پرقدرت در آن صورت می گیرد و همچنین با نورگیری که در سقف آن در نظر گرفته شده آفتاب به داخل سالن راه میابد و سبب پاکیزگی و ضدعفونی آن می گردد

خروج از نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

حامیان آسایشگاه