یک روز قشنگ دیگه در آسایشگاه پیدا شدن خانواده اقدس

توسط آسایشگاه

پیدا شدن خانواده اقدس

ما همان آدمهایی هستیم که به راحتی دیگران را ترک میکنیم ، اما وقتی کسی ترکمان میکند جوری که انگار دنیا به آخر رسیده باشد بغض گلویمان را خفه میکند…………………
  نیمه بهمن ماه امسال (92) مادری سالمند حدودا 84 ساله که بر اثر فراموشی و اختلال حواس گم شده بود از طریق دایره سرپرستی دادسرا و سازمان بهزیستی قم  به این مرکز معرفی و بستری گردید ایشان در ابتدا خود را اقدس معماریان معرفی می کرد.

پس از چندین بار مصاحبه کارشناسان آسایشگاه با نامبرده که به نتیجه ای نرسیده بود،چند روز پیش تغییری در حال ایشان اتفاق افتاد و و دست مددکار  آسایشگاه را گرفت و گغت شما باید خانواده من را پیدا کنید.طی مصاحبه او تنها توانست نام کوچکش فردوس و نام طایفه اش که قارئی و متولد نهاوند است را بخاطر بیاورد  و اینکه متولد نهاوند و ساکن تهران میباشد .ولی هیچ آدرس و تلفن و نامی از خانواده اش را به یاد نمی آورد و فقط بخاطر می آورد از منزلش در تهران خارج شده و سر خیابان که رسیده راه برگشت را گم کرده و معلوم نیست که چگونه سر از شهر قم درآورده است.

نهایتاً پس از پیگیری آسایشگاه از طریق نهادهای شهر نهاوند ارتباطی با قوم و خویش این خانم سالمند در نهاوند برقرار شد و شماره تماس  چند فرد بنام قارئی که یکی برادر ایشان در نهاوند بود را به آسایشگاه دادند  که سریعا تماس گرفته و اطلاع داده شد.

همسر برادراین خانم سالمند پشت تلفن بسیار هیجان زده، شادمان و متعجب شده بود و ابراز میکرد که در این مدت همه جا را گشته و ردی از او پیدا نکرده اند.وبه برادر سالمند که دنبال سالمند به تهران رفته بود اطلاع داده  وبه اتفاق فرزندان سالمند بلافاصله خودشان را از تهران به قم رساندند و سالمند در ساعت 14 روز 92/11/26 برابر مقررات به خانواده اش تحویل داده شد.لحظه وصال آنها بسیار شگفت انگیز و غیر قابل وصف بود و یکی دیگر از روزهای قشنگ آسایشگاه را آفرید که فقط با تصاویر قابل توصیف است.

خانواده این سالمند از پیدا شدن مادرشان بسیار متعجب شده بودند و می گفتند چطور توانستید از نهاوند رد ما را در تهران پیدا کنید ،گفتیم که ما کاری نکردیم شما چکار کردید که ناگهان ورق برگشت. دختر سالمند ابراز داشت که روزهای آخر متوسل به حضرت ابالفضل شدیم…. یا ابالفضل العباس

سالمندان اگر در شرایط سخت و خسته کننده قرار بگیرند خیلی سریع می توانند وارد فاز اختلال حواس و آلزایمر شوند که دچار فراموشی گشته و ممکن است تا مدتها چیزی بخاطر نیاورد. همان اتفاقیکه برای این سالمند محترم در تهران افتاد و سر از قم درآورد که به لطف خداوند منان و توسل به آقا ابالفضل العباس به آغوش گرم خانواده بازگشت.

پیدا شدن خانواده اقدس

پیدا شدن خانواده اقدس

پیدا شدن خانواده اقدس پیدا شدن خانواده اقدس پیدا شدن خانواده اقدس پیدا شدن خانواده اقدس پیدا شدن خانواده اقدس پیدا شدن خانواده اقدس پیدا شدن خانواده اقدس پیدا شدن خانواده اقدس پیدا شدن خانواده اقدس