******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

دندانپزشکی

با یاری خدا و همت عالی خیرین محترم بخش دندانپزشکی آسایشگاه مورد بهره برداری قرار گرفته و ویزیت هفتگی توسط دندانپزشکان نیکوکار انجام می گردد. تامین مواد اولیه دندانپزشکی همچنان مورد نیاز می باشد. آسایشگاه خیریه قم مرکز نگهداری و توانبخشی شبانه روزی جمع کثیری از سالمندان و معلولین عزیز از سراسر کشور میباشد و تمام نیازهای این مرکز از طریق خیرین محترم تامین می گردد. شما نیز می توانید با هر توان مالی در این امر خیر سهیم باشید. شماره حساب های مرکز

   

حامیان آسایشگاه