******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

افراد مجهول الهویه آسایشگاه

افراد مجهول الهویه مقیم آسایشگاه

تعداد قابل توجهی از عزیزان سالمند و معلولین عقب مانده ذهنی مقیم آسایشگاه خیریه بقیةالله قم افراد گم شده یا پیدا شده مجهول الهویه می باشند که در اماکن عمومی، زیارتی درمانی، خیابانها و …  توسط ارگانها و نهادها پیدا شده اند و از طریق دوائر سرپرستی دادگستری استان قم به سازمان بهزیستی استان قم تحویل و از آنجا پس از بررسی های کارشناسی بر اساس سلامت روان و سن و جنس جهت نگهداری به مراکز نگهداری شبانه روزی مربوطه معرفی می گردند. این عزیزان متاسفانه یا از نوزادی و کودکی به هر دلیل توسط والدین خود رها شده  و یا در بزگسالی از منزل خارج شده و گم شده اند که معلول عقب مانده ذهنی هستند که هویت خود را نمی دانند، تکلم ندارند و  یا نمی توانند ارتباطی برقرار کنند و توسط افراد دیگر پیدا شده اند یا سالمندانی هستند که مبتلا به آلزایمر  میباشند و پس از خارج شدن از منزل گم شده اند و هویت و آدرس خود را نمی توانند به یاد بیاورند و افراد دیگر آنها را پیدا کرده اند.

عزیزان مجهول الهویه مقیم آسایشگاه قم هم ترکیبی از انواع مختلف افراد گم شده و پیدا شده هستند که هویت مشخصی ندارند. شاید اگر خانواده آن نوزاد و کودکی که فرندشان را به هر علت غیر قابل قبول در کوچه و خیابان رها کرده است میدانستند که محرومیت از محبت مادر و سایه پدر با همه تلاشی که پرسنل زحمت کش مراکز نگهداری می کشند قابل جبران نیست هیچوقت کودک خود را رها نمی کردند.

همچنین خانواده هایی که فرزند عقب مانده ذهنی در خانه دارند  ویا سالمندی دارند که مبیلا به آلزایمر و یا مستعد به فراموشی و دمانس میباشد باید خیلی هوشیار و مراقب آنها باشند و هیچوقت آنها را بیرون از خانه تنها نگذارند، چون پس از گم شدن و پیدا شدن تشخیص هویت آنها بسیار مشکل است. همچنین اکثر این افراد دارو و رژیم غذایی خاصی دارند که تا در مراکز نگهداری به مشکل آنها پی ببرند و تشخیص و درمان را شروع کنند زمان زیادی میبرد و ممکن است آسیب های جبران ناپذیری پیدا کنند.

تصاویر این عزیزان جهت تشخیص هویت در سایت آسایشگاه خیریه قم قرار داده شده است. لطفا با مشاهده آنها در صورت شناسایی با این آسایشگاه تماس بگیرید و اطلاع دهید.

 جدیدترین افراد مجهول الهویه معرفی شده به آسایشگاه

جهت مشاهده تصاویر کلیه افراد مجهول الهویه

مقیم آسیشگاه خیریه بقیةالله قم

همینجا کلیک کنید

 

روزهای قشنگ آسایشگاه:

پیدا شدن خانواده گل خاتون

پیدا شدن خانواده اقدس

پیدا شدن خانواده معصومه

حامیان آسایشگاه