******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

فراخوان نیکوکاران برای تجهیز بخش دندانپزشکی آسایشگاه

مشکلات دندانپزشکی معلولین ذهنیدندانپزشکی

نامتناسب بودن فيزيک بدن معلولان ذهنی و بی‌قراری آنها هنگام معاينه دندان هايشان باعث می‌شود که نتوانند به راحتی روی صندلی دندانپزشکی بنشينند و اين مسأله باعث پرخاش آنها می‌شود به همين دليل آنها نيازمند صندلی‌های مخصوصی هستند که بدن آنها را ثابت نگهدارد و يا اينکه هنگام معاينه دندان با استفاده از امکانات بيهوشی، بيهوش شوند یا به آنها آرام بخش داد.
متأسفانه اين امکانات در مطب هيچ دندانپزشکی وجود ندارد و وزارت بهداشت و درمان هم هيچ وظيفه‌ای برای دندانپزشکان برای ايجاد اين امکانات در مطب‌هايشان تعريف نکرده است.
بعضی معلولان که در این مرکز نگهداری می‌شوند مشکلات قلبی و عروقی دارند و نمی‌توان با امکانات محدود مطب ها و درمانگاه ها خدمات تحت بيهوشی به آنها ارائه داد و به همين دليل تنها میتوان خدماتی مثل جرم‌گيری و بيرون آوردن دندان‌های غير قابل استفاده را به معلولان ارائه کنند.
دکتر کلانتری مهمترين علت خرابی دندان‌های معلولان ذهنی را تنفس از راه دهان می‌داند و می‌گويد: اغلب معلولان ذهنی از راه دهان نفس می‌کشند و اين مسأله باعث خرابی دندان‌ها می‌شود، همچنين اين عزیزان هنگام مسواک زدن دندان‌هايشان توسط مراقبان مقاومت و يا پرخاش می‌کنند.
ایشان خرابی دندان‌ها را برای معلولان امری اجتناب‌ناپذير می‌داند و در اين مورد توضيح می‌دهد: به دليل مشکلات بلع و تنفس از راه دهان دندان‌های معلولان معمولاً خراب می‌شود .
نیکوکاران عزیز و گرامی
بهداشت دهان و دندان یکی از بزرگترین مشکلات این عزیزان بخصوص دربخش عقب مانده های ذهنی بزرگسال است که در این آسایشگاه نگهداری میشوند و یادگیری بسیار ضعیفی دارند .
متاسفانه مراکز دندانپزشکی شهر از پذیرش آنها طفره میروند و در شهر قم فقط یک مرکز و آن هم فقط در شیفت یکی از دندانپزشکان که همکاری دارد پدیرش میکند کلیه بیماران مشکل دار را جمع کرده و اعزام میکنیم که اکثرا دندانشان کشیده میشود چون بیشتر معلولین عقب مانده ذهنی برای پرکردن و ترمیم دندان خراب همکاری نمیکنند و نیاز به بیهوشی دارد
تصمیم گرفته ایم تا به حول و قوه الهی و همت شما نیکوکاران گرامی که همیشه ما را یاری نموده اید یک کلینیک دندانپزشکی مخصوص آسایشگاه تاسیس کنیم.در حال حضر هیچ امکاناتی نداریم

دست یاری بسوی هموطنان عزیز دراز نموده ایم برای تامین تجهیزات و نیروی انسانی کلینیک دندانپزشکی آسایشگاه خیریه بقیة الله قم

Dental Management of Handicapped Children

حامیان آسایشگاه