پرداخت از طریق کد موبایلی بدون نیاز به اینترنت

توسط آسایشگاه

کد USSD آسایشگاه خیریه بقیةالله قم

4141# 

 *

 *

 741

 *

 

 

در سیستم USSD پرداخت از طریق شماره گیری کد فوق (بدون نیاز به اینترنت) انجام می‌گیرد.
با هدف افزایش ضریب امنیت تراکنش‌ها در سامانه های USSD لازم است ابتدا و فقط یک مرتبه شماره کارت بانکی خود را در «سامانه پیوند» بانک ملّت از طریق شماره گیری #۷۵۳*۷۱۲* ثبت نمایید.